Екип

                  "МАРСТРОЙ"ООД

        Евгени Марчев – управител

        Цветанка Марчева – административен управител

        Теодора Марчева - офис мениджър

                  ОТДЕЛ"СТРОИТЕЛСТВО"

        Николай Марчев – ръководител
        Северин Вилхелмов - технически ръководител
        
               
                    
ОТДЕЛ"СНАБДЯВАНЕ"

        Петър Илиев – ръководител 
        Веселин Нестеров - снабдителАдминистрация